Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε αντικείμενα χώρου υψηλής ποιότητας,
με γνώμονα τη λειτουργικότητα
και τη χρηστική αξία,
διατηρώντας τις αρχές του design
που βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή τους σε όλους τους χώρους ζωής, δράσης και χαλάρωσης
του σύγχρονου ανθρώπου.Η ΠΟΡΕΙΑ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ