Μπορείτε να επισκευθείτε
το περιπτερό μας, και να μας γνωρίσετε από κοντά στις εκθέσεις
MOSTRA ROTA
(Οργάνωση: ρότα επε)
και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
(Οργάνωση: ΑΩ Μαρία Παπαγεωργίου) κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο.ΕΔΡΑΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ